Het innoverende van het project ligt in de geïntegreerde benadering waarbij binnenvaart en ruimtelijke ontwikkeling verenigd worden. Deze geïntegreerde benadering is nodig om binnenhavens te laten groeien in schaal en grootte om de connectiviteit te verbeteren. CCP21 verenigt steden, burgers, klanten, vervoerders en binnenhavens. Dit globale proces draagt ook bij tot het innoverende karakter van het project.

 

Het project buigt zich over nieuwe oplossingen voor een duurzame en een weloverwogen groei der binnenhavens (de economische groei helpen zonder evenredig op het leefmilieu te drukken), bijvoorbeeld door passagiers en vracht te combineren, door een positieve sensibilisering naar de bevolking toe te ontwikkelen, en door de stadsdistributie toe te vertrouwen aan de binnenhavens. CCP21 integreert nieuwe logistieke concepten zoals bijvoorbeeld kraanschepen voor nieuwe toepassingen in binnenhavens, waardoor de milieu- en economische prestaties in de binnenhavens verbeteren.

 

Vernieuwende logistieke concepten zoals containervervoer over kleine afstanden, gepalettiseerd vervoer, stedelijke distributie en regionale containerpendels, worden verfijnd en in praktijk omgezet. Het succesvol invoeren van deze nieuwe concepten is de voornaamste uitdaging van CCP21. Dit vergt ook nieuwe applicaties zoals een systeem van traceerbaarheid, nieuwe exploitatiemodellen inzake samenwerking onder havens en innoverende instrumenten waarmee de economische en ecologische voordelen der binnenhavens zichtbaar kunnen gemaakt worden. Bovendien mikt het project ook op de innovatie om de havenontwikkeling daadwerkelijk duurzaam te maken zoals CO2 neutrale stadsdistributie of innoverende oplossingen voor de bovenlaag der platforms teneinde de weerslag op het leefmilieu en de geluidshinder te beperken.

De samenwerking onder havens, waarbij ook zeehavens betrokken zijn en hierdoor hun capaciteit kunnen verhogen, is voor de binnenhavens een innoverende strategie die schaalvoordelen tot stand brengt en die ook een ruimere waaier van diensten aan de spelers van de binnenvaart (en de zeehavens) kan aanbieden. CCP21 zal meerdere types van exploitatieconcepten verkennen om deze samenwerking te bereiken.