Het vervoer over de waterweg is de meest duurzame, betrouwbare en veilige transportmodus voor het vrachtvervoer. CCP21 wenst bij te dragen aan het verduurzamen van het transport door de vrachtlogistiek te optimaliseren en door de positie van de binnenhavens te versterken. Deze vormen de tussenschakels in de transportketen waarin vracht en passagiers worden overgeslagen en waar economische toegevoegde waarde ontstaat. Door de capaciteit van deze schakels te versterken en uit te breiden, kan het huidige netwerk efficiënter ingezet worden. Noord-West Europa beschikt over een dicht en goed uitgebouwd netwerk van waterwegen dat nog een groot ongebruikt potentieel heeft, voornamelijk omdat de capaciteit en het gebruik van binnenhavens momenteel te beperkt is.

De ligging van binnenhavens in een stedelijke omgeving schept opportuniteiten voor nieuwe logistieke en ruimtelijke concepten zoals stadsdistributie, regionaal containertransport en multimodaal gebruik van de ruimte. Tegelijkertijd staan de binnenhavens onder grote druk. Wanneer men ze wil aansluiten tot het Europese netwerk en ze wil laten meespelen op het schaakbord van de gemondialiseerde logistiek, moeten de binnenhavens zich verder kunnen ontplooien. Bovendien krijgen binnenhavens stevige concurrentie van andere stedelijke functies voor de schaarse beschikbare ruimte langs de waterwegen.